Hledání v často řešených otázkách

Často řešené otázky

SNR (Single Number Rating)

SNR (Single Number Rating) = jednočíselné ohodnocení (hodnota, která se odečítá od naměřené úrovně váženého akustického tlaku C, tj. L(C), abychom získali odhad efektivního váženého akustického tlaku A uvnitř ucha).

V praxi to znamená následujícící: Pokud jste v prostředí s úrovní hluku 115 db, k ochraně před hlukem nad 85 db potřebujete chrániče s minimálním s hodnotou SNR 30.

   Ano  Ne 
Poznámka: HTML kódy nejsou zpracovávány!
Top
oosn_info_text